ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

 Ολοκληρώθηκε

Η πλήρης αναδιοργάνωση του χώρου έγινε με σκοπό τη βέλτιστη εκμετάλλευσή του. Σε αυτό συνέβαλε το παράγωνο σχήμα του αλλά κυρίως ο μικρός ακάλυπτος χώρος που γειτνιάζει με το χώρο του λουτρού. Ο ακάλυπτος μετατρέπεται σε μικρό κήπο (μικρή όαση) στον οποίο αναφέρεται η ευρύχωρη ντουζιέρα.