ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΔΕΝ ΥΠΕΒΛΗΘΗ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ: ΔΟΜΕΣ, 2017-2018

Το i_cooΚ2 βασίστηκε σε μια ορθοκανονική οργάνωση των όγκων. Κάθε όγκος φιλοξενεί διαφορετικές κατηγορίες χρήσεων. Από τη μια υπάρχει ο εσωστρεφής όγκος που στεγάζει βοηθητικές χρήσεις (χώρους υγιεινής, χώρος καθαρισμού). Μέσα από αυτόν αναδύεται ο αιωρούμενος εξωστρεφής όγκος που εσωκλείει το παραγωγικό κομμάτι του κτιρίου. Συγκεκριμένα, το χώρο παρασκευής φαγητού από τους ίδιους τους χρήστες και την τραπεζαρία συγκέντρωσής τους.