Χρίστος-Ηλίας Τσίχλης

Αποφοίτησα από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ το 2011 και είμαι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με θέμα «Νέα υλικά και τεχνολογίες στο σχεδιασμό έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα» του ΔΠΘ.

Είμαι μέλος του ΤΕΕ και ανήκω στο Τμήμα Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Ά κλάσης του ΥΠΑΠΕΝ.  Αποτελώ μέλος πλήθους επιτροπών ως  εκπρόσωπος του ΤΕΕ από το 2019 έως σήμερα.

Κύρια ενασχόλησή μου αποτελεί ο έλεγχος υφιστάμενων κατασκευών και ειδικών τεχνικών έργων, η αποτίμηση της αντοχής τους, η ενεργειακή τους αξιολόγηση και η μελέτη για την αναβάθμισή τους.

Όντας πιστοποιημένος από το Διεθνή Φορέα TUV AUSTRIA (Παράρτημα Ελλάδος) στην ανάλυση, εκτίμηση και εφαρμογή δομικών επισκευών και μεθόδων προστασίας βάσει του EN 1504, κύριο μέλημά μου είναι η προσεκτική προσέγγιση τεχνικών προβλημάτων, η μεθοδική αντιμετώπισή τους και η αξιόπιστη παροχή λύσεων.